MeDISCHE ZORG VOOR

IEDER KIND

Save a Child's Heart redt elk kinderhart, ongeacht achtergrond, religie, nationaliteit of financiële status.

We blijven Trouw aan onze kernwaarden en organiseren al meer dan 20 jaar een wekelijkse polikliniek in het Wolfson Medical Center speciaal voor Palestijnse kinderen. Ieder kind is welkom en in de loop der jaren zijn er meer dan 2000 kinderen behandeld, die door moeilijke omstandigheden in hun eigen woonplaats geen juiste medische zorg konden ontvangen.

De wekelijkse kliniek is een manier om ieder kind gelijke zorg te bieden.

hartverwarmende samenwerkingen

STart een actie

Na zoveel jaren van conflict zijn mensen bang. Ze kennen de andere kant niet. Als ze hier komen, dan zien ze hoeveel Save a Child's Heart om hen geeft. Ze krijgen de hulp die ze nodig hebben en de angst verdwijnt. Aan het eind van de dag is de conclusie dat we allemaal mensen zijn.

– Fatma Sarsour, coördinator wekelijkse kliniek