MeDISCHE ZORG VOOR

IEDER KIND

Save a Child's Heart redt elk kinderhart, ongeacht de achtergrond, religie, nationaliteit of financiële status.

Trouw aan onze kernwaarden, organiseren we al meer dan 20 jaar een wekelijkse polikliniek in het Wolfson Medical Center speciaal voor Palestijnse kinderen. Meer dan 2000 kinderen zijn hier behandeld, die door de moeilijke omstandigheden in hun eigen woonplaats geen juiste medische zorg konden ontvangen. Deze kliniek heeft in de loop der jaren duizenden kinderen opgevangen en (na)behandeld omdat iedereen welkom is.  

De wekelijkse kliniek is een manier om ieder kind gelijke zorg te bieden.

hartverwarmende samenwerkingen

STart een actie

Na zoveel jaren van conflict zijn mensen bang. Ze kennen de andere kant niet. Als ze hier komen, dan zien ze hoeveel Save a Child's Heart om hen geeft. Ze krijgen de hulp die ze nodig hebben en de angst verdwijnt. Aan het eind van de dag is de conclusie dat we allemaal mensen zijn.

– Fatma Sarsour, coördinator wekelijkse kliniek