Het eerste Young Medical Leaders Programme feestelijk afgesloten

July 3, 2021

Medische studenten kunnen zich bij Save a Child's Heart aanmelden voor een Medical Internship in het Wolfson Medical Center en het Children's Home. Door de recente ontwikkelingen is dit niet mogelijk geweest. Na een aanmeldingsproces zijn in februari 50 internationale studenten in februari van start gegaan met het Young Medical Leaders Programme, allen met een interesse in de internationale zorg voor kinderen met een hartaandoening. Maandelijks volgden zij online sessies met verschillende internationale sprekers op het gebied van kindercardiologie.

Beginnend bij de embryologische ontwikkeling en hoe een hartafwijking kan ontstaan, volgden sessies waarin artsen spraken over de klachten die de kinderen kunnen hebben en welke diagnostiek zij gebruiken om er achter te komen van welke hartafwijking sprake is. Hierbij is ook stil gestaan bij de medische technologie die volop in ontwikkeling is om de zorg nog meer te verbeteren. Zo heeft Dr. Sagi Assa, Head of Interventional Pediatric Cardiology Unit, tijdens het Young Medical Leaders Programme de studenten een live hartkatheterisatie procedure laten zien.

LIVE HARTKATHETERISATIE MET DR. SAGI ASSA

Als de studenten de anatomie goed door hebben en ook de technische ontwikkelingen en behandelingen zijn gesproken, staat er een volgende behandeling op het programma. Dr. Hagi Dekel, kinderhartchirurg bij Save a Child's Heart verwelkomde de studenten virtueel tijdens een openhartoperatie en besprak alle stappen tijdens deze procedure.

LIVE HARTOPERATIE MET DR. HAGI DEKEL

In een half jaar hebben de studenten een prachtig overzicht gekregen van de zorg voor kinderen met een hartafwijking en hoe Save a Child's Heart deze zorg wereldwijd wil verbeteren. Naast de artsen van het medische team in Tel Aviv, belt ook Dr. Yayu Mekonnen in om over zijn ervaring te vertellen. Dr. Yayu Mekonnen is de eerste kinderhartchirurg in Ethiopië en is opgeleid bij Save a Child's Heart. Na vijf jaar opleiding in Tel Aviv en een periode in Australië, keert hij terug naar zijn geboorteland waar hij de zorg voor deze kinderen kan leiden en zijn ervaring met verschillende zorgsystemen wereldwijd kan delen met zijn collega's in Ethiopië, maar ook met de studenten van het Young Medical Leaders Programme.

DR. YAYU MEKONNEN

Al met al een uitgebreid programma waar de studenten zich een half jaar lang aan hebben verbonden. En dat is niet de enige prestatie die zij hebben geleverd. Als in juli de richtlijnen iets versoepelen is het mogelijk voor de Nederlandse studenten om voor de laatste sessie samen te komen in Amsterdam om elkaar na al die tijd toch fysiek te kunnen ontmoeten. Naast dat zij zich met veel enthousiasme hebben ingezet tijdens de sessies, hebben zij allen een campagne opgezet om geld op te halen om samen een behandeling voor een kind te sponsoren. Tijdens deze laatste sessie was het dan ook tijd om te onthullen dat zij gezamenlijk meer dan €15.000 hebben opgehaald! Met deze steun is Beimnet, een meisje van 2 jaar uit Ethiopië, geopereerd.

BEIMNET EN HAAR MOEDER IN HET CHILDREN'S HOME