Financiële informatie

Algemeen


Save a Child's Heart Nederland beheert een (Euro) bankrekening met als IBAN: NL25RABO0321440242.

Hoewel er soms kosten moeten worden gemaakt om iets te organiseren waarmee donaties of andere steun kan worden verkregen of uitgebreid, is het in principe beleid bij de stichting dat elke euro die wordt gedoneerd zo veel mogelijk terecht komt bij de SACH organisatie in Israël waar bijna alle hartoperaties bij kinderen worden uitgevoerd en van waaruit de wereldwijde activiteiten worden geleid en gecoördineerd. Op www.saveachildsheart.com wordt door de centrale organisatie financiële verantwoording afgelegd over de voorgaande jaren.

De bestuurders van de stichting worden niet gehonoreerd voor hun werk voor de stichting en er zijn geen vaste kosten voor huisvesting, kantoorkosten e.d.

Tot 2013


Tot 2013 heeft de stichting geen eigen middelen gehad en evenmin een bankrekening. Betalingen vonden plaats via toenmalig partner Stichting Kidsrights, terwijl er ook betalingen direct werden overgemaakt naar de moeder organisatie in Israel.

Op deze website wordt door de centrale organisatie financiële verantwoording afgelegd over de voorgaande jaren.