Kinderen zijn de toekomst

Het doel van Save a Child's Heart

Save a Child’s Heart is een internationale non-profit organisatie. Ons doel is kinderen met aangeboren hartaandoeningen uit ontwikkelingsgebieden te behandelen waar faciliteiten voor diagnostiek en behandeling niet beschikbaar zijn.

Deze kinderen worden door middel van screeningsmissies opgespoord en pro deo behandeld in het Wolfson Medical Center in Holon, Israël. Daarnaast worden artsen en verpleegkundigen uit ontwikkelingslanden opgeleid om deze noodzakelijke zorg zelf te kunnen leveren in hun land en worden er zorgcentra opgezet in die gebieden.

Kinderen uit Afrika, Zuid-Amerika, Europa, Azië en het hele Midden-Oosten worden door Save a Child's Heart geholpen. Save a Child's Heart verricht levensreddende hartoperaties en hartkatheterisaties bij deze kinderen ongeacht religie, geslacht, nationaliteit of financiële status. Zo draagt Save a Child's Heart bij aan een meer vreedzame, gezonde en gelukkige wereld voor alle kinderen en hun families.

Tot op heden heeft Save a Child's Heart meer dan 5000 kinderlevens gered uit 61 verschillende landen en zijn er meer dan 120 artsen opgeleid.

De stichting in Nederland

Save a Child's Heart Nederland is onderdeel van een wereldwijde organisatie. Naast het team in Nederland zetten teams in Engeland, Zwitserland, Noord-Amerika, Canada en Australië zich in om fondsen te werven en bekendheid te creëren. In Nederland organiseren we evenementen en bijeenkomsten om dit te realiseren. Save a Child's Heart Nederland heeft de ANBI status.

Team Save a Child's Heart Nederland

Hoe gaan we te werk?

In het beleidsplan van Save a Child’s Heart Nederland staat opgenomen waar we voor staan en hoe we dat doen. Onze financiën rapporteren we in onze jaarverslagen.

Save a Child’s Heart Nederland maakt zo min mogelijk kosten voor fondsenwerving. Zo gaat een zo groot mogelijk deel direct naar de Save a Child's Heart organisatie in Israël. Daar vinden de behandelingen plaats en worden de wereldwijde activiteiten geleid en gecoördineerd. Op www.saveachildsheart.com legt de centrale organisatie financiële verantwoording af over de voorgaande jaren.

Meer over beleid & financiën